• Milan Škvařil, odchovanec HC Plzeň

  • HC PLZEŇ

  • HC PLZEŇ

  • HC PLZEŇ

Copyright 2023 - Tvorba webu: POČÍTAČOVÁ ŠKOLA - Mgr. Martin Groulík

Tréninky jaro 2020

Milí rodiče, hráčky a hráči našeho klubu HC Plzeň.

Je moji milou povinností Vám oznámit, že vzhledem k další fázi rozvolňování mimořádných opatření, ZAČÍNÁME TRÉNOVAT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A to od pondělí 18.5.2020 na venkovním hřišti v Božkově na Ostrově!!!

 

Tréninky budou pravidelně dle dohody s představenstvem hřiště TJ Sokol Božkov vždy v pondělí, úterý a čtvrtek od 15,30 – 17,00 hodin. Tyto tréninky se týkají všech hráček a hráčů HC Plzeň (to znamená dorostu i žactva!)

Tréninky budou probíhat dle Usnesení vlády ČR, č.490, která definují tato pravidla – viz níže. Připomínám hlavně, že hráč-ka bude chodit na tréninky ve sportovním úboru – do šaten a umýváren není vstup možný!!!

Venkovní sportoviště

Usnesení č. 490 omezuje sportování na sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných přístupných místech za těchto podmínek:

§ společně sportuje nejvýše 100 osob,

§ nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za stejných podmínek jako doposud.

§ vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry, (tzn. že necvičící musí být od sportujících vzdáleni nejméně 2 metry)

§ sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,

§ na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,

§ po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek

Vážení rodiče,

ráda bych Vás touto cestou pozvala na schůzku, kde bychom společně vyřešili další možnosti tréninků, členské příspěvky a soustředění.

Prosím, přijďte hned po prvním tréninku, to znamená 18.5. v 17,00 hodin na Božkovský Ostrov, kde na venkovním hřišti – v mírných rozestupech - vše vyřešíme.

Děkuji.

Moc se na Vás na všechny těší Libuše Škvařilová

f t g m