• Milan Škvařil, odchovanec HC Plzeň

  • HC PLZEŇ

  • HC PLZEŇ

  • HC PLZEŇ

Copyright 2020 - Tvorba webu: POČÍTAČOVÁ ŠKOLA - Mgr. Martin Groulík

Kemp Žinkovy 2020

Vážení rodiče, hráčky a hráči našeho klubu HC Plzeň,

s potěšením Vám mohu sdělit, že Kemp v Žinkovech 2020 se KONÁ . Velmi pozitivní zpráva také je, že Sportovní centrum bude v době našeho soustředění využívat pouze náš klub, což samozřejmě snižuje možnost zdravotních komplikací.

Vážení rodiče, věnujte prosím pozornost „Čestnému prohlášení“, které současně přikládáme, kde se zavazujete, že Vaše dítě odjíždí na Kemp NAPROSTO ZDRAVÉ. Pravidla pro uspořádání Kempu jsou v této době složité a neradi bychom předčasně Kemp ukončovali. Prosím tedy o zcela pravdivé vypsání údajů!!! Toto prohlášení prosím vypište v den našeho odjezdu 19.7.2020 a předáte mi ho hned po Vašem příjezdu do Žinkov.

I z naší strany i ze strany našeho ubytovatele bude zvýšena pozornost na hygienu a dezinfekci!!!

Přestože jsem ještě nedala písemný „povel“ k zaplacení Kempu, tak mnoho rodičů již soustředění zaplatili, někteří jen zálohu 2000.- a někteří celé.

Prosím tedy o zaplacení nebo doplacení soustředění do našeho odjezdu do 19.7.2020. Pokud má někdo problém s tímto termínem, prosím, spojte se se mnou telefonicky a situaci určitě vyřešíme. Vím, že v této těžké době taková situace může nastat.

Jinak odjez a příjezd platí tak, jak jsme sdělili již dříve v kolonce SOUSTŘEDĚNÍ – 19.7.2020 v 10,00 hodin v Žinkovech.

Dnešním dnem 25.6.2020 končí tréninky v Božkově. Další program tréninků upřesníme dětem na soustředění a budeme Vás informovat na našich webových stránkách.

Děkuji a přeji všem krásné léto a hlavně ve zdraví prožité!!!

Libuše Škvařilová

 

 

 

 

 

Č E S T N É P R O H L Á Š E N Í

 

Prohlašuji, že moje dcera/syn……………………………………..nepřišla/šel do kontaktu s žádnou infekční nemocí, zejména s COVID 19 a v současné době je bez teploty, zdravotních potíží a může se zúčastnit házenkářského kempu.

……………………………………..

datum a podpis zákonného zástupce ..

Užívá tyto léky……………………………................................

Má alergii…………………………………................................ .

JE PLAVEC – NEPLAVEC /zaškrtnnout/ .

Odevzdal/a kartičku svojí ZP………. ........................................ .

Tel.matka:……………………………...................................... .

Tel.otec:……………………………......................................... .

 

f t g m