• Milan Škvařil, odchovanec HC Plzeň

  • HC PLZEŇ

  • HC PLZEŇ

  • HC PLZEŇ

Copyright 2021 - Tvorba webu: POČÍTAČOVÁ ŠKOLA - Mgr. Martin Groulík

PF 2021

Vážení přátelé našeho klubu, vážení rodiče, trenéři a naše mladé házenkářky a házenkáři!

Dovolte mi, abych Vám na konci náročného roku 2020 poděkovala za celoroční spolupráci a popřála Vám jménem vedení našeho klubu HC Plzeň do roku 2021 pevné zdraví, hodně radosti, úspěchů a osobní spokojenosti! Přejme si všichni, aby nastávající rok 2021 byl šťastnější nejen pro házenou, ale také pro běžný život!

Libuše Škvařilová

f t g m