• Milan Škvařil, odchovanec HC Plzeň

  • HC PLZEŇ

  • HC PLZEŇ

  • HC PLZEŇ

Copyright 2024 - Tvorba webu: POČÍTAČOVÁ ŠKOLA - Mgr. Martin Groulík

Čestné prohlášení

Prosíme rodiče dětí (nebo samotné frekventanty starší 18 let), aby vyplnili toto Čestné prohlášení a při příjezdu na soustředění toto předali. Děkuji. Libuše Škvařilová

 

Č E S T N É P R O H L Á Š E N Í

 

Prohlašuji, že moje dcera/syn……………………………………..nepřišel do kontaktu s žádnou infekční nemocí a v současné době je bez zdravotních potíží a může se zúčastnit házenkářského kempu.

……………………………………..

datum a podpis zákonného zástupce ..

Užívá tyto léky……………………………................................

Má alergii…………………………………................................ .

JE PLAVEC – NEPLAVEC /zaškrtnnout/ .

Odevzdal/a kartičku svojí ZP………. ........................................ .

Tel.matka:……………………………...................................... .

 

Tel.otec:…………………………….........................................

f t g m